Kurssin tekijät – Työn tulevaisuus

Aalto Future of Work Aalto Future of Work

Kirjoittajat

Hertta Vuorenmaa on Aalto-yliopiston Future of Work tutkimushankkeen tutkimusjohtaja. Hänen nykyinen tutkimus keskittyy työn luonteen ja ihmisten johtamisen muutoksiin, henkilöstöhallintoon julkisissa ja yksityisissä organisaatioissa, digitalisaatioon, sukupuoleen ja laadullisiin tutkimusmenetelmiin, mukaan lukien etnografiaan. Hertta on kokenut tutkija ja kouluttaja. Hän on työskennellyt tutkijana useissa suurissa Suomen Akatemian rahoittamissa tutkimushankkeissa, joissa keskityttiin esimerkiksi työhyvinvointiin, ihmisten johtamiseen ja sen erilaisiin rooleihin sekä sukupuolten eriarvoisuuteen.

Kristiina Mäkelä on Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulun kansainvälisen liiketoiminnan professori ja Aalto-yliopiston provosti. Hänen tutkimuksensa keskittyy suurten, monikansallisten organisaatioiden henkilöstöhallintokysymyksiin, mukaan lukien sekä työn tulevaisuuteen – eli teknologiavetoisiin muutoksiin ihmisten työskentelyssä – että henkilöstöjohtamiseen. Provostiroolissaan hän on kiinnostunut myös johtajuuskysymyksistä yleisemmin ja korkeakoulutuksen tulevaisuudesta.

Juha Äkräs on yksi valmennusyhtiö Hintsa Performancen perustajista ja hallituksen puheenjohtaja. Lisäksi hän on Executive in Residence Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa johtamisen laitoksella. Hän johtaa tutkimusohjelmaa ”The Exponential Work Project: Cascading Wellbeing Climate & Organisational Performance”, joka on Aalto-yliopiston, Hintsa Performancen ja Ilmarisen yhteinen tutkimusprojekti. Juha on ollut Executive Vice President, Human Resources Nokia Oyj:llä sekä Nokian johtokunnan ja Nokia Siemens Networksin hallituksen jäsenenä. Ennen näitä hän työskenteli useissa yritysjohtajan rooleissa, esim. Nokia Networksin Senior Vice President of Core Networks. Lisäksi hänellä on ollut useita luottamustoimia liikeyrityksissä ja yleishyödyllisissä yhteisöissä.

Vastuuopettaja

Laura Sivula on kesäkoulun johtaja ja ohjelmajohtaja Aalto-yliopiston kauppakorkeakoulussa. Hänen nykyinen työ keskittyy tulevaisuuden taitoihin, elinikäiseen oppimiseen ja korkeakoulutuksen kehittämiseen. Laura on työskennellyt yritysten ja yhteistyökumppaneiden kanssa yhteisopiskelualoitteissa Aalto-yliopistossa ja nähnyt yritysmaailman ja korkeakoulujen toisiinsa kietoutuvan suhteen.

Kurssiassistentti

Elina Sura on Aalto-yliopiston Future of Work tutkimushankkeen koordinaattori. Elina on myös mukana useissa Aalto-yliopiston projekteissa jossa hän vastaa muun muassa projektien markkinoinnista, tiedonhallinnasta sekä yritysyhteistyöstä.

Markkinointi

Johanna Fagerström on markkinointiasiantuntija Aalto-yliopistossa. Hänen nykyinen työnsä keskittyy elinikäiseen oppimisen markkinointiin ja viestintään sekä globaalien kumppanuuksien vahvistamiseen. Johannalla on tausta sekä startup-maailmassa että korkeakoulutuksessa.

Kuvat

Amy Gelera on suunnittelija ja kuvittaja, joka opiskelee visuaalisen viestinnän maisteria Aalto-yliopiston taiteiden ja suunnittelun korkeakoulussa.

Videot

Käännös

Unigrafia tarjoaa oppimis-, tutkimus- ja viestintäpalveluja.

Jenni Perälä Aalto-yliopiston käännöspalveluista on suomentanut Työn tulevaisuus -kurssin.